CZ

Seminář „Podvody a forenzní šetření“

Dne 23. září 2021 se konal již 7. ročník konference organizované společně Nejvyšším kontrolním úřadem, Komorou auditorů, Českým institutem interních auditorů a Radou pro veřejný dohled nad auditem. Letošní ročník nesl název „Podvody a forenzní šetření". Účastníky přivítali prezidenti organizujících organizací a náměstci ministryně financí Ing. Jiří Fojtík a Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.

Současně s rozvojem informačních systémů a technologií včetně nárůstu využívání cloudových služeb, společně s digitalizací procesů a dat komerčních firem a státní zprávy narůstají hrozby, zranitelnosti a rovněž možnosti podvodů. Prezentace teoretických postupů, sdílení praktických zkušeností při identifikaci podvodů doplněná neformální diskusí mezi interními a externím auditory a dalšími odborníky přispívá ke zvýšení úrovně znalostí a zlepšování prevence a zlepšování procesů odhalování podvodů.

Odborná vystoupení se věnovala problematice podvodů a forenzního šetření z mnoha různých hledisek, od preventivních opatření až po detekci. Za Radu vystoupili Daniel Bican a Jiří Diepolt s prezentací „Podvody, kyberpodvody a forenzní šetření". Konference se účastnilo téměř stovka odborníků ze státní i komerční sféry.

 

PREZENTACE KE STAŽENÍ ZDE