CZ

Setkání se zástupci UDVA

Ve dnech 17. a 18. 5. 2022 se v Bratislavě uskutečnilo setkání RVDA se slovenskými kolegy z UDVA (Úradu pre dohľad nad výkonom auditu), během kterého jsme si vyměnili informace o:

• Fungování obou úřadů
• Nastavení procesů kontrol kvality, dohledů a sankčních řízení
• Mezinárodní spolupráci v rámci CEAOB a IFIAR
• Praktických zkušenostech ve vybraných oblastech

Setkání bylo velmi užitečné. Děkujeme našim slovenským kolegům a těšíme se na další budoucí spolupráci.