CZ

Aktuální informace ke společné konferenci ČIIA, KA ČR, MF ČR, NKÚ a RVDA

Vzhledem k aktuálně se vyvíjející epidomiologické situaci v souvislosti s covid-19, se společná konference ruší. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

________________________________________________________________________________________________________________

Dne 24. 9. 2020 se bude v prostorách NKÚ konat již tradiční společná konference ČIIA, KA ČR, MF ČR, NKÚ a RVDA. Letošním tématem jsou podvody, i ty v kyberprostoru, a forenzní šetření. Konference je určena pro externí i interní auditory a členy výborů pro audit. Více informací naleznete zde