CZ

Volba Prezidenta Rady

Dne 15. 7. 2021 proběhla v souladu s §39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech"), ve znění pozdějších předpisů volba Prezidenta Rady. Prezidentem Rady byl zvolen dosavadní Prezident Rady Pavel Racocha.