CZ

Volba Prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem

Ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, po dohodě s Českou národní bankou opětovně jmenoval Ing. Pavla Racochu, MIA a prof. Ing. Bohumila Krále, CSc. členy Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen "Rada") na šestileté funkční období.

V souladu s ustanovením § 39 odst. 3 a 6 zákona č. 93/2009 Sb., a změně některých zákonů, byl na zasedání Prezidia konaném dne 17. května 2023 v sídle Rady, zvolen Prezidentem Rady pan Ing. Pavel Racocha, MIA.