CZ

Aktuální formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018

více informací k Výborům pro audit zde: /vybory-pro-audit

More information about Audit Committees: /audit-committees