CZ

Výbory pro audit

Aktuální formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018

Dotazník pro výbory pro audit 2018 CZ

(xlsx, 71 KB)

Audit committee questionnaire 2018 ENG

(xlsx, 71 KB)

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě - 31. 10. 2019

Období: Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2018

Příklad:

  • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
  • Účetní závěrka výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2018
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2018 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2019
  • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2018 do 25. 6. 2019
  • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2019

Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2017

Dotazník pro výbory pro audit 2017 CZ

(xlsx, 70 KB)

Audit committee questionnaire 2017 ENG

(xlsx, 69 KB)

Termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě – nejpozději do 31. 12. 2018

31. 12. 2018 Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě

Období Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2017

Příklad:

  • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
  • Účetní závěrka výroční zpráva vztahující se k roku 2016 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2017
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2018
  • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2017 do 25. 6. 2018
  • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2018