CZ

INFORMACE PRO VÝBORY PRO AUDIT

Při provádění kontrol kvality identifikovala Rada v několika případech nedostatky ve smlouvách o provedení povinného auditu v oblasti nezávislosti auditora a odpovědnosti vedení. 

 

Více informací ZDE