CZ

Právní rámec činnosti výborů pro audit

Povinnosti výboru pro audit subjektů veřejného zájmu dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (dále jen „Nařízení").

V souladu s § 44b odst. 2 zákona o auditorech vykonává činnosti výboru pro audit kontrolní orgán subjektu veřejného zájmu.

Právní rámec činnosti výborů pro audit

(docx, 21 KB)