CZ

Právní rámec činnosti výborů pro audit subjektů veřejného zájmu

Rada pro veřejný dohled nad auditem připravila shrnutí právního rámce činnosti VpA.

Shrnutí je k dispozici ZDE