CZ

Kontrolní výbor

Předsedkyně výboru: Ing. Monika Vítová

Členové výboru: JUDr. Dalibor Vaigert; JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.; Ing. Zdeňka Drápalová; Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Kontrolní výbor vykonává podle § 39c odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech následující činnosti: organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu; dále předkládá Prezidiu ke schválení návrh souhrnné zprávy o systému zajištění kvality a návrh plánu kontroly kvality. Při plnění své působnosti kontrolní výbor spolupracuje s kontrolním týmem. Bližší podrobnosti této spolupráce stanoví Řád ke kontrolám kvality. Kontrolní výbor je pětičlenný a v jeho čele stojí předseda jmenovaný prezidentem Rady na návrh Prezidia.