CZ

Pracovní skupina pro aplikaci zákona o auditorech

Rada je členem pracovní skupiny pro aplikaci zákona o auditorech, kterou zřídilo Ministerstvo financí ČR. Během jednání jsou projednávána témata týkající se např. výborů pro audit, právní úpravy zajištění kvality a přechodných ustanovení nařízení a zákona o auditorech.