CZ

IFIAR

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)

IFIAR byl založen 15. září 2006 s cílem sdílení praktických zkušeností souvisejících s regulací auditu a prováděním kontrol, zvyšování důvěryhodnosti finančních trhů a ochrany investorů důrazem na kvalitu auditorské činnosti. Aktuálně jsou jeho členy dohledové orgány z 52 zemí, RVDA se na aktivitách IFIAR účastní od roku 2014. Zástupci Rady se pravidelně jednou ročně účastní plenárního zasedání a také workshopu zaměřeného na sdílení zkušeností z kotrol kvality prováděných jednotlivými dohledovými orgány.

IFIAR MEMBERSHIP

https://www.ifiar.org/members/member-directory/

IFIAR 2018 Member Profile – PAOB

https://www.ifiar.org/?wpdmdl=8440

ANNUAL REPORTS

2017 IFIAR Annual Report

https://www.ifiar.org/?wpdmdl=8242

2016 IFIAR Annual Report

https://www.ifiar.org/?wpdmdl=2712

2015 IFIAR Annual Report

https://www.ifiar.org/?wpdmdl=2100

Meetings

https://www.ifiar.org/activities/meetings/

PLENARY MEETINGS

The 2019 IFIAR Plenary Meeting – The Evolving World of Audit will take place on April 30 – May 2 in Rhodes, Greece.