CZ

Registrace zahraničních auditorů

Registrace auditorů ze třetích zemí je plně v kompetenci Komory auditorů České republiky. Více informací je možné získat zde: http://www.kacr.cz/registrace-zahranicnich-auditoru