CZ

Analýza indikátorů výborů pro audit provedená výborem CEAOB

Od listopadu 2018 do dubna 2019 shromáždil výbor CEAOB informace o výborech pro audit ze všech členských států EU. Informace jsou shromážděny a analyzovány ve zprávě, která je k dispozici níže.