CZ

Publikační činnost

Zaměstnanci Rady pravidelně přispívají do odborných časopisů – Auditor, ÚNES (účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace), Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí aj.

Publikace vydané Radou:

První publikací je Praktická pomůcka pro Výbory pro audit – příklady dobré praxe pro nově zřízené nebo začínající Výbory pro audit. Cílem této publikace je poskytnout prakticky orientovaný přehled problematiky Výborů pro audit tak, aby Výbory pro audit mohly přispívat k minimalizaci rizik a poskytovat správné informace jak uvnitř účetní jednotky, tak mimo ni. Druhou publikací je Zpráva o činnosti Výboru pro audit. Cílem této publikace je poskytnout výborům pro audit metodickou podporu a další informace pro zpracování zprávy o činnosti podle zákona o auditorech. Účelem je poskytnout Radě informace pro řádné plnění jejích povinností vyplývajících z nařízení.