CZ

Doporučený formát zprávy o činnosti výboru pro audit

DOPORUČENÝ FORMÁT ZPRÁVY O ČINNOSTI VÝBORU PRO AUDIT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2023


Doporučený termín odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě – 31. 10. 2024

Období: Informace o činnosti výboru pro audit se týkají účetního období rok 2023

FORMÁT ZPRÁVY O ČINNOSTI VÝBORU PRO AUDIT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2022

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě - 31.10.2023

Období: Informace o činnosti výboru pro audit se týkají účetního obodobí roku 2022

Dotazník pro Výbory pro audit 2022 CZ

(xlsx, 216 KB)

Audit Committee Questionnaire 2022 ENG

(xlsx, 222 KB)

FORMÁT ZPRÁVY O ČINNOSTI VÝBORU PRO AUDIT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2021

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě - 31.10.2022

Období: Informace o činnosti výboru pro audit se týkají účetního obodobí roku 2021

Dotazník pro výbory pro audit 2021 CZ

(xlsx, 81 KB)

Audit Committee Questionnaire 2021 ENG

(xlsx, 81 KB)

UPOZORNĚNÍ:

Na podkladě ustanovení § 44aa odst. 2 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, prosíme o předložení dodatečné zprávy určené výboru pro audit, kterou výbor pro audit obdržel od statutárního auditora nebo auditorské společnosti, jež provedli povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2020.

Zprávu o činnosti výboru pro audit, resp. dotazník vyplněný v MS Excel, odešlete, prosím, společně s dodatečnou zprávou určenou výboru pro audit, prostřednictvím datové schránky Rady (ID datové schránky Rady: pseh96i).

V případě jakýchkoli dotazů či případných nejasností se obraťte, prosím, na paní Martinu Smetanovou, kontrolorku Rady
email: martina.smetanova@rvda.cz

FORMÁT ZPRÁVY O ČINNOSTI VÝBORU PRO AUDIT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2020

Dotazník pro výbory pro audit 2020 CZ

(xlsx, 84 KB)

Audit Committee Questionnaire 2020 ENG

(xlsx, 83 KB)

 

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě - 31. 10. 2021

Období: Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2020

Příklad:

 • · Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
 • · Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2019 byla  schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2020
 • · Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2020 byla  schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2021
 • · Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období  od 30. 6. 2020 do 25. 6. 2021
 • · Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2021
Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2019

Dotazník pro výbory pro audit 2019 CZ

(xlsx, 90 KB)

Audit Committee Questionnaire 2019 ENG

(xlsx, 89 KB)

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě - 31. 10. 2020

Období: Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2019
Příklad:

 • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
 • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2018 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2019
 • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2019 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2020
 • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2019 do 25. 6. 2020
 • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2020
Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018

Dotazník pro výbory pro audit 2018 CZ

(xlsx, 71 KB)

Audit committee questionnaire 2018 ENG

(xlsx, 71 KB)

Období: Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2018

Příklad:

 • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
 • Účetní závěrka výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2018
 • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2018 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2019
 • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2018 do 25. 6. 2019
 • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2019
Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2017

Dotazník pro výbory pro audit 2017 CZ

(xlsx, 70 KB)

Audit committee questionnaire 2017 ENG

(xlsx, 69 KB)

Termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě – nejpozději do 31. 12. 2018

31. 12. 2018 Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě

Období Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2017

Příklad:

 • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
 • Účetní závěrka výroční zpráva vztahující se k roku 2016 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2017
 • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2018
 • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2017 do 25. 6. 2018
 • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2018