CZ

Seminář k 10. výročí založení Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada pro veřejný dohled nad auditem oslavila 10. září 2019 desáté výročí svého založení v prostorách České národní banky odborným mezinárodním seminářem. V kongresovém centru České národní banky se tak krátce po poledni sešli zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada"), Výboru evropských orgánů dohledu nad auditem (dále jen „CEAOB"), nizozemského dohledového orgánu nad finančním trhem AFM, slovenského Úradu pre dohlad nad výkonom auditu (dále jen „UDVA"), Ministerstva financí České republiky (dále jen „MF ČR"), České národní banky (dále jen „ČNB"), Komory auditorů ČR (dále jen „Komora"), Vysoké školy ekonomické (dále jen „VŠE") a hosté.

Prezentace ke stažení:

Více informací o semináři zde.